J. G. Herder

Johann Gottfried Herder (1744−1803) vaikutti voimakkaasti Saksan ja muiden Itämeren maiden kulttuuriin sekä omana aikanaan että 1800-luvun alkupuolella. Herder katsoi, että väylä kansan kulttuurin löytyy kansan käyttämästä kielestä ja kansanlauluista. Hänen ajatuksiaan on näkyvissä myös Lönnrotin Kantelettaren esipuheessa.