Romantiikka

taiteellinen ja tieteellinen suuntaus Euroopassa, joka vaikutti 1700-luvun lopulta 1800-luvun puoliväliin. Romantiikka painotti tunteita ja mielikuvitusta sekä korosti luonnon merkitystä ajattelulle ja luomistyölle. Se kiinnostui mm. historiasta, myyteistä ja kansankulttuurista, mutta myös kirjallisuusteoriasta, psykologiasta ja luonnontieteistä.