Kalevalamitta

sisältää tavallisesti neljä kaksitavuista runojalkaa, joissa paino on parittomilla tavuilla. Mittaa kutsutaan myös nelipolviseksi trokeeksi ja se auttoi runolaulajia muistamaan pitkiä runoja ulkoa. Mitan lisäksi muistia tukivat (parallelismi) toisto ja alkusointu (allitteraatio).