Auktoriteetti

tietojensa, asemansa tai persoonansa vuoksi kunnioitettu ja arvostettu henkilö.