Työn haasteet

1.

Lue teksti Työn haasteet. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

Kuka oli Carl Axel Gottlund, ja miten hän arvosteli Kalevalaa?

2.
Mihin ongelmaan suomalainen sivistyneistö Kalevalaa lukiessaan törmäsi? Miten Lönnrot pyrki ratkomaan ongelmaa?

3.
Minkälaisia haasteita Lönnrot kohtasi?

Viisi Kalevalaa

4.

Lue teksti Viisi Kalevalaa ja pohdi, miksi Kalevalasta on useita versioita?

5. Mikä on monille nykyään tunnetuin versio Kalevalasta?

Aili Konttisen Lasten kultainen Kalevala
Kirsti Mäkisen Suomen lasten Kalevala
Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala.
6.

Yhdistä Kalevalan versio ja vuosiluku.

Sikermä-Kalevala ja Runokokous Väinämöisestä eli Alku-Kalevala

Uusi Kalevala

Lyhennetty Kalevala eli Koulu-Kalevala

Välilehdillä varustettu Vanha Kalevala

Vanha Kalevala

1836–1837
1833
1835
1862
1849

Kalevalan tulkintoja

7.

Lue teksti Kalevalan tulkintoja ja vastaa kysymyksiin.

a) Mitä on karelianismi?
b) Ketkä tunnetut suomalaiset saivat inspiraatiota Kalevalasta?
c) Mitä Kalevala-aiheisia taideteoksia tunnet?
d) Vaikuttivatko kristinusko ja Raamattu Kalevalaan? Perustele.
8.

a) Mitä tarkoittaa esoteerisuus?
b) Miten näkemyksiä perusteltiin ja kritisoitiin?

Kenen Kalevala on?

9.

Lue teksti Kenen Kalevala on? ja vastaa kysymyksiin.

a) Miten Lönnrot muokkasi Kalevalaan kerättyjä runoja?
b) Miten Lönnrotin luomistyötä on kritisoitu?
10. Lönnrot toi suomen kieleen paljon uusia sanoja. Merkitse ja kirjoita muistiin sanoista ne viisi, jotka Lönnrot toi suomen kieleen.

1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
11. Kuuluuko Kalevala suomalaisille?

Järjestäkää väittely aiheesta "Kuuluuko Kalevala suomalaisille?". Pyrkikää dialogisuuteen. Tarkoituksena ei ole vakuuttaa vastapuolta oman näkökannan oikeellisuudesta, vaan perustella mahdollisimman uskottavasti ja monipuolisesti. 

1. Jakautukaa Kalevalan suomalaisuutta vastustaviin ja puolustaviin.

2. Perehtykää tekstiin Kenen Kalevala on? Hakekaa halutessanne tietoa ja perusteluita myös muista luotettavista lähteistä.

3. Järjestäkää väittely.

4. Pohdi, keskustele ja anna kannustavaa palautetta: Miltä väittely tuntui? Missä onnistuit? Missä voisit kehittyä?