Kalevala perustuu kirjallisiin malleihin

1.

Lue teksti Kalevala perustuu kirjallisiin malleihin. Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

a) Mitä Lönnrotin ajan kirjallisuudelle ominaisia piirteitä Kalevalasta voi löytää?
b) Miten Kalevalan kertoja puhuttelee lukijaa?
c) Miksi Kalevalan esipuhe oli merkittävä?

Kalevala pohjautuu laulettuihin runoihin

2.

Lue teksti Kalevala pohjautuu laulettuihin runoihin ja vastaa kysymyksiin.

a) Mitä on kansanrunous?
b) Miten Kalevalaan kerätyt kansanrunot ovat syntyneet?
c) Mikä voisi olla tämän päivän kansanperinnettä?
3.

Valitse oikeat vaihtoehdot.

Romantiikan mukaan suullisissa kansanrunoissa ilmeni kansan erityislaatu.
Vienan Karjalassa vanhan runon perinne katkesi jo 1800-luvulla.
Luterilainen kirkko suhtautui sallivasti vanhaan laulutraditioon.
Kalevalan runoista on erotettavissa eri ikäisiä kerrostumia, joita ovat myyttirunot, kertovat runot, lyyriset laulut, rituaalirunous ja kalevalamittaiset loitsut.
Lönnrotin aikana plagioinnista, eli toisten ihmisten kirjoittamien tekstien kopioimisesta, rangaistiin ankarasti.
Kansanrunojen jakaminen eri lajeihin auttaa nykylukijaa ymmärtämään eri runotekstien merkityksiä ja käyttötarkoituksia.
Lönnrotin ajan sivistyneistöä kiehtoi runojen kuvastama menneisyys.
4.

Tarkastele oheista kansanrunoa (SKS KIA, AI908) ja Otto Mannisen runoa Kosken ruusu (1897). Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät?

Ens oli vettä sit oli mettä sit oli kuohuva koski,
Kuohuvan kosken rannalla asui riiari punaposki.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (SKS KIA, AI908).

Ensi oli vettä vellovaa,
Ja sitten kuohuva koski,
Kuohuvan koskenpa reunalla kasvoi
Se ruusu purppuraposki.

Otto Manninen, Kosken ruusu (1897).

Kansainvälinen kansallisuus

5.

Perehdy tekstiin Kansainvälinen kansallisuus. Vastaa kysymyksiin.

Mitkä tekijät vaikuttivat Kalevalan syntymiseen?
6.
Mitä tarkoittaa kansallisuusaate? Miten se liittyy tämän päivän suomalaiseen ja eurooppalaiseen keskusteluun?

7.
Mikä on eepos? Minkälainen merkitys eepoksilla on kansainvälisesti ja yksittäisen kansankunnan näkökulmasta?

Kalevala ja eurooppalaiset

8.

Lue teksti Kalevala ja eurooppalaiset ja vastaa kysymyksiin.

a) Miten Kalevalan saavuttama suosio vaikutti käsitykseen suomalaisuudesta?
b) Minkälainen osa suomalaisuutta Kalevala tänä päivänä on?

 

9.
Puolusta tai vastusta väittämää "Kalevala on sekä suomalaista että eurooppalaista kulttuuriperintöä". Perustele huolellisesti.

Kalevalan perhekäsitys

10.

Lue teksti Kalevalan perhekäsitys ja vastaa kysymyksiin.

a) Miten Lönnrot suhtautui tyttöjen ja naisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin?
b) Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia Kalevalan naisilla on?
c) Miten Kalevalan perhekäsitys poikkeaa tämän päivän suomalaisesta käsityksestä?

Tiesitkö tätä Kalevalasta? Testaa tietosi!

Tässä tehtävässä ei ole tarkoitus tarkistaa vastauksia "tarkista tehtävä" -painikkeen avulla.
Tarkoituksena on voida oppia myös palautteen antamista ja vastaanottamista sekä vertaisarviointia.
Voit tarkistaa oikeat vastaukset joko opettajalta tai luokkakaverilta.
Voit toki tarkistaa vastaukset myös itsenäisesti sivuston aineiston avulla.

11.

Kalevala on 1980-luvun suosituimpia suomenkielisiä proosakirjoja.

Kalevalan aineistona oli ainutlaatuinen suomalaiskarjalainen runonlaulukulttuuri.

Kalevala on nuorten elämää kuvaava kirjoitettu romaani.

Eepos herätti suurta innostusta ulkomailla melko pian ilmestymisensä jälkeen.

Kalevala on eniten erikielisiä käännöksiä saanut suomalainen kirja.

Ensimmäisen käännöksen teki M. A. Castrén ruotsiksi.

Vuonna 2017 Kalevala valittiin yleisöäänestyksessä vuosisadan kirjaksi.

Oikein!
Oikein!
Oikein!
Väärin :(
Väärin :(
Oikein!
Väärin :(