Kalevalan henkilöitä

1.

Laadi henkilökuva valitsemastasi Kalevalan henkilöstä ystäväkirja-tyyppisesti. Käytä apunasi sivua Kalevalan henkilöitä tai hae tietoa muista luotettavista lähteistä. Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

a. Mikä on henkilön ammatti?
b. Minkälaisia luonteenpiirteitä hänellä on?
c. Ketkä ovat hänen sukulaisiaan?
d. Mihin Kalevalan tapahtumiin henkilö liittyy?
e. Onko henkilö Kalevalan vai Pohjolan väkeä?
f. Piirrä, askartele tai leikkaa lehdistä henkilön kuva.
g. Keksi henkilölle sopiva tunnuslause.

Voit halutessasi keksiä lisää kysymyksiä. Lopuksi esittele henkilösi.

2.

Lue teksti Kalevalan henkilöitä ja pohdi, ketkä Kalevalassa mieltyvät hyviksi ja pahoiksi? Perustele.

Esineitä ja paikkoja

3.

Yhdistä kuvaus ja Kalevalan paikka tai esine.

Kalevalan keskeinen symboli, jonka Väinämöinen valmistaa hauen leukaluusta.

Nuori Marjatta tulee raskaaksi metsässä syömästään marjasta.

Kylä, jota kutsutaan myös Kalevalaksi.

Kalevalan vastavoima; kylä, jota hallitsee Louhi.

Seppä Ilmarisen takoma ikuista vaurautta tuottava esine.

Tämän avulla äiti pelastaa poikansa Tuonen joesta.

Kuolleiden koti; veden erottama paikka maailman laidalla.

kantele
Tuonela
harava
puolukka
sampo
Pohjola
Väinölä

Kalevalan perusjuoni

4.

Perehdy Kalevalan perusjuoneen ja järjestä tapahtumat kronologiseen järjestykseen.

Kuva: Liisa Kaski 2015, teoksessa Kalevala - ja opas sen lukemiseen. SKS.

Kokoavia tehtäviä

5. Oma tarina tai runo

Valitse kaksi tai kolme Kalevalassa esiintynyttä henkilöä, esinettä ja paikkaa.
Mitä useamman paikan, esineen ja henkilön valitset, sen pidemmän tarinan voit kirjoittaa.
Voit kuitenkin harjoitella myös niin, että valitset ensin vain yhden jokaisesta kategoriasta. 

 • Pohdi ja kuvaile minkälainen paikka on?
 • Mitä yksityiskohtia sieltä voit löytää? Liittyykö paikkaan tuoksuja? 
 • Miltä siellä näyttää? Missä paikka on?
 • Pohdi ja kuvaile minkälainen esine on kyseessä? 
 • Miltä esine näyttää? Mihin esine liittyy?
 • Miten esine liittyy valitsemaasi paikkaan ja henkilöön?
 • Pohdi ja kuvaile miltä valitsemasi henkilö näyttää?
 • Minkäikäinen hän on? Millainen luonne hänellä on?
 • Mikä on hänen suhde valitsemaasi paikkaan ja esineeseen?

Voit halutessasi lisätä muitakin kuvitteellisia yksityiskohtia mukaan tarinaan tai runoon.
Kirjoita nyt vapaasti edellämainittuja ohjeita mukaillen kalevalahenkinen tarina tai runo.
Ohjepituus n. 1– 5 liuskaa/sivua.

6. Draamaa Kalevalasta
 1. Tutustukaa huolellisesti yhteen Kalevalan tarinoista. Jakakaa valitsemanne tarina kohtauksiin. Pohtikaa, mitä tekstissä tapahtuu; mikä muutos tai muutoksia tekstissä tapahtuu?
 2. Suunnitelkaa ja toteuttakaa draama. Toteutusvaihtoehtoja voivat olla 1) näytelmä käsikirjoituksineen, 2) paperinukketeatteri, 3) monologi tai dialogi ja still-kuvat tai 4) lyhytelokuva. Hyödyntäkää ryhmänne jäsenten osaamista!
 3. Laatikaa työstänne myös tiivistelmä eli synopsis. Se kuvailee lyhyesti teoksen sisältöä ja kertoo, mitä tapahtuu, kenelle, miten ja miksi.
 4. Laatikaa lopputuote ja valmistelkaa tarvittava rekvisiitta. Mikäli kyseessä on esimerkiksi näytelmä, harjoitelkaa.
 5. Esittäkää työnne! Muistakaa lämmitellä ennen esitystä ja heittäytyä.
 6. Pohtikaa: Miltä draaman tekeminen tuntui? Mitä uutta opit Kalevalasta, sen henkilöistä ja tapahtumista? Mitä uutta opit draaman tekemisestä?