Tämä saavutettavuusseloste koskee matkallakalevalaan,finlit.fi ja on laadittu 20.1.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut SKS.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

 

Havaittava

 

Linkkien kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Tekstimuotoisten linkkien värityksen kontrasti sivun taustaväriin verrattuna on alhainen

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Puuttuva alt-teksti alalaidan SKS-logossa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivujen pohjalla sijaitsevasta, linkkinä toimivasta SKS-logosta puuttuu alt-attribuutti, jolloin ruudunlukija ei osaa ilmaista, minne linkki vie.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Pääotsikon selkeys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivun pääotsikon teksti on kuvan päällä ilman erillistä taustaväriä. Tämä voi hankaloittaa tekstin ymmärtämistä niille käyttäjille, joiden näkökyky on rajallinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Siirry pääsisältöön -linkki näkymätön

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Näppäimistönavigointia helpottava linkki, jolla voi ohittaa valikkorakenteen ja siirtyä suoraan sisältöön, on näkymätön. Tämä ei ole ongelma ruudunlukijaa hyödyntäville käyttäjille, mutta visuaalista palautetta tarvitsevat käyttäjät eivät välttämättä huomaa linkin olemassaoloa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet, 2.1.1

Päävalikossa näppäimistöllä navigoinnin ongelmat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oikeasta ylälaidasta aukeavaa valikkoa ei voi navigoida TAB-näppäimellä, joka on vakio-ominaisuus näppäimistöllä navigoitaessa ilman erillisiä apuohjelmia. Ruudunlukijaa käytettäessä valikon elementtien navigointijärjestys toimii järjestyksessä alavalikon vaihtoehtojen lkm -> Avaa alavalikko-painike (ilman aputekstiä) -> Alavalikon nimi. Tämä tekee äänen perusteella tehtävän navigoinnin hankalaksi hahmottaa. Parempi järjestys olisi Alavalikon nimi -> Avaa alavalikko. Valikon sulkeminen näppäimistöllä ei onnistu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys,  2​.1.1​ Näppäimistö, ​2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa (Taso A)​,  2.4.3 Kohdistusjärjestys (Taso A)

Päävalikon tunnistaminen ruudunlukijalla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oikeasta ylälaidasta löytyvä valikkopainike ei sisällä aputekstiä, joten ruudunlukija ei osaa kertoa, mitä kyseinen painike tekee. Lisäksi valikkoikonin jälkeen sivun html-koodissa on näkymätön tyhjä tekstilinkki valikolle, joka aiheuttaa toistoa ruudunlukijalle. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

Päävalikkoikonin puutteellinen kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Oikeasta ylälaidasta löytyvä valikkopainike ei sisällä aputekstiä, joten ruudunlukija ei osaa kertoa, mitä kyseinen painike tekee. Lisäksi valikkoikonin jälkeen sivun html-koodissa on näkymätön tyhjä tekstilinkki valikolle, joka aiheuttaa toistoa ruudunlukijalle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Linkkien erottuvuus muusta tekstistä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Suurimmassa osassa tekstimuotoisista linkeistä ei ole alleviivausta, tai ilmesty alleviivausta, kun hiiren osoitin on niiden päällä. Tämä lisää epäselvyyttä siitä, mikä osa sivun tekstistä on linkki ja mikä ei. Varsinkin sivun ylälaidassa olevat linkit SKS:n ja KK:n sivuille voi olla hankala ymmärtää linkeiksi. Väri voi olla ainoa erottava tekijä tekstilinkin ja muun tekstin välillä vain silloin, kun niiden kontrastiero on riittävä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.1 Värien käyttö

Tehtäväsivu. Visuaaliset tehtävät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: “Tulkitse kuvaa”, sekä “Raahaa valinta laatikkoon” -tehtävätyypit ovat niiden ominaisluonteen vuoksi mahdottomia tehdä sokeille tai äärimmäisen heikkonäköisille käyttäjille. Tehtävälaatikoiden kontrasti on puutteellinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Tehtävän tarkistuksen saavutettavuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Raahaustehtävän tarkistusnäkymä viestii tulokset värein: oikeasta vastauksesta vihreällä ja väärästä punaisella värillä. Vaikka tämä on yleinen konventio, punavihersokeat eivät saa tästä näkymästä tarvittavaa tietoa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Hallittava

Näkymätön kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kun sivua selataan näppäimistöllä, sivustolla ei ole graafista esitystä siitä, mihin elementtiin selain on milläkin hetkellä keskittynyt. Tämä tekee navigoimisen pelkällä näppäimistöllä vaivalloiseksi ilman erikseen asennettavia apuohjelmia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Tehtäväsivut. Raahattavat elementit näppäimistöllä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Raahattavia elementtejä ei voi käyttää näppäimistöllä, jolloin käyttäjät, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä käyttää hiirtä tai muita osoitinlaitteita, eivät voi tehdä näitä elementtejä sisältäviä tehtäviä. Tehtävän tekeminen vaatii näköaistia ja motorisia kykyjä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

Ohjeita ja opastusta. Käyttöohjeen tehtävälistaukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Tehtävälistauksissa eri tehtävät ovat listattu jonona hyperlinkkejä, joiden teksti on pelkkä tehtävän numero. Ruudunlukijaa tarvitseville käyttäjille tämä järjestely voi olla hankala ymmärtää, koska linkin tarkoitus täytyy tarkastaa selaamalla takaisin tehtävälistan alkuun. Pelkistä numeroista koostuvat linkit toistuvat useasti lähellä toisiaan, mutta jokainen linkki vie eri sijaintiin. Aiheita on vaikeaa selata tehokkaasti, koska käyttäjän täytyy navigoida kaikkien tehtävälinkkien läpi päästäkseen seuraavaan aiheeseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 

Toimintavarma

Modaali-ikkunaan avautuvat lisätiedot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla käytetään linkistä modaali-ikkunaan avautuvia lisätietoja. Uuteen ikkunaan avautuminen pitäisi kertoa linkissä. Ruudunlukijan käyttäjälle ei kerrota avautuneesta ikkunasta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 

2. Kohtuuton rasite

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ei ole julkishallinnollinen toimija, mutta haluaa noudattaa toiminnassa saavutettavuuden AA-tasoa. Matkalle Kalevalaan -ympäristö on rakennettu ennen tietoa digipalvelulain vaatimuksista. SKS muuttaa sivuja saavutettavammaksi 2020-luvulla.

 

3. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ei ole julkishallinnollinen toimija, mutta haluaa noudattaa toiminnassa saavutettavuuden AA-tasoa. Kaikesta Matkalla Kalevalaan -sivuston puutteista voi ilmoittaa sekä kysyä aineiston saavutettavuudesta sähköpostilla osoitteesta tiedotus@finlit.fi

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Kaikesta Matkalla Kalevalaan -sivuston puutteista voi ilmoittaa sekä kysyä aineiston saavutettavuudesta sähköpostilla osoitteesta tiedotus@finlit.fi

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000