Matkalla Kalevalaan -verkkosivusto

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)

Käsikirjoitus: Niina Hämäläinen ja Juhana Saarelainen (Avoin Kalevala, http://kalevala.finlit.fi)
Tehtävät: HuK Alina Mehto (suomen kieli, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija) ja tuntiopettaja, suunnittelija Mari Rummukainen
Työryhmä: Ulla Heiskanen (SKS), Niina Hämäläinen (Avoin Kalevala, Kalevalaseura), Sirkka-Liisa Mettomäki (SKS), Juhana Saarelainen (Avoin Kalevala, Helsingin yliopisto) ja Laura Tikkanen (SKS)
Graafinen suunnittelu: Jenna Kunnas
Tekninen toteutus: Exove
Kuvat: Kuvalähde mainittu aina ko. kuvan yhteydessä; Tehtävät, Kalevalan lukijat, tehtävän 9 kuvat: Tuukka Lindholm, SKS 2019
Rahoitus: Kordelinin säätiö ja SKS
Julkaistu: 2020
URL: https://matkallakalevalaan.finlit.fi

Kiitämme peruskoulun ja lukion opettajia, jotka ovat kommentoineet tekstejä ja tehtäviä käsikirjoitusvaiheessa. Suuret kiitokset kuuluvat myös rahoittajille sekä Avoin Kalevala -hankkeen tutkijoille, joiden työhön Matkalla Kalevalaan -verkkosivusto perustuu.

Viittaaminen

Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty. Esimerkki: Matkalla Kalevalaan -oppimisaineisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. (viitattu 28.2.2020). Saatavissa: https://matkallakalevalaan.finlit.fi.

Seuraava sivu