Salaoppi

tiukasti salassa pidettävä opetus, jota saavat vain valitut, sisäpiiriin kuuluvat.