Ontrei Malinen

Ontrei Malinen (1777−1855) oli vienankarjalainen runolaulaja. Lönnrot tallensi Maliselta pitkiä kertovaisia runoja ja 366 säettä sisältävän sampo-aiheisen runoeepoksen.