Genre

tarkoittaa tekstilajia, joka ohjaa meitä ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja tilanteita. Kirjallisuudentutkimuksessa genre viittaa kaunokirjallisen teoksen luokkaan, esimerkiksi novelliin, romaaniin, runouteen. Folkloristiikassa genren avulla jaotellaan eri perinnelajeja, joita ovat esimerkiksi satu, tarina, sananlasku, kansanruno ja itkuvirsi.