C. N. Keckman

Carl Niklas Keckman (1793−1838), suomen kielen lehtori, toimittaja. Keckmanin luona pidettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustamiskokous, ja Keckman toimi seuran esimiehenä 1831 ja sihteerinä 1831–1838. Keckman antoi Lönnrotille apua suomen kieltä ja sen ortografiaa sekä Kalevalan kokoonpanoa koskevissa asiosisa. Keckman hoiti myös Lönnrotin kirjalähetyksiä, raha-asioita ja oikovedoksia Kajaaniin.