Nationalismi

Ei ole yhtenäistä määritelmää sille, mitä nationalismi on. Usein ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että nationalismi tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan etnisen, kulttuurisen tai biologisen kansakunnan pitäisi olla yhteiskunnan ja poliittisen valtion tärkein muodostaja. Tavallisesti nationanistilinen ajattelu myös tarkoittaa, että kansakunnan ajatellaan olevan luonnollinen yksikkö. Tieteellinen tutkimus on kuitenkin argumentoinut, että yhteisönä kansakunta on ihmisestä lähtöisten poliittisen, historiallisten ja kulttuuristen rakenteiden tuottama.