Rahvas

säätyjen (aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat) ulkopuolinen väestönosa. Viittaa yleisesti tavalliseen, usein syrjäkylillä elävään kansanosaan.