Loitsut

lausuttuja tai laulettuja sanoja, joilla haluttiin vaikuttaa tapahtumien kulkuun tai aikaansaada jotain tapahtumaan yliluonnollisesti.