Teosofia

nykyisin ennen muuta H. P. Blavatskyn opetuksiin perustuva uskonnollis-mystinen ajatussuunta.