Antroposofia

maailmankatsomuksellinen suuntaus, jonka perusti aiemmin teosofisessa liikkeessä vaikuttanut Rudolf Steiner.